Trình tự, thủ tục về Thi hành án Dân sự.

TRÌNH TỰ THỦ TỤC VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ.

Thi hành án dân sự là giai đoạn cuối cùng của hoạt động tố tụng dân sự, đảm bảo cho bản án, quyết định của tòa án được chấp hành, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Giai đoạn này đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết vụ án tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh tế, lao động. Vì vậy, trong bài viết này, Hãng luật Anh Bằng thông tin về các quy định liên quan đến thủ tục thi hành án dân sự để Quý khách hàng tham khảo.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

1. Thẩm quyền thi hành án.

Căn cứ điều 35 Luật thi hành án dân sự năm 2008.

- Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện có thẩm quyền thi hành các bản án, quyết định sau đây:

+ Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở;

+ Bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương nơi cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện có trụ sở;

+ Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở;

+ Bản án, quyết định do cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện nơi khác, cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh hoặc cơ quan thi hành án cấp quân khu ủy thác.

- Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh có thẩm quyền thi hành các bản án, quyết định sau đây:

+ Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cùng địa bàn;

+ Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp cao;

+ Quyết định của Tòa án nhân dân tối cao chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh;

+ Bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài được Tòa án công nhận và cho thi hành tại Việt Nam;

+ Phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại;

+ Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh;

+ Bản án, quyết định do cơ quan thi hành án dân sự nơi khác hoặc cơ quan thi hành án cấp quân khu ủy thác;

+ Bản án, quyết định thuộc thẩm quyền thi hành của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện quy định tại khoản 1 Điều này mà thấy cần thiết lấy lên để thi hành;

+ Bản án, quyết định quy định tại khoản 1 Điều này mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp về thi hành án.

2. Thời hạn tự nguyện thi hành án.

-  Thời gian tự nguyện thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án.

- Trường hợp người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì cơ quan thi hành án có quyền cưỡng chế thi hành án.

Lưu ý: Không cưỡng chế khung giờ từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau.

3. Trình tự thủ tục thi hành án dân sự.

Bước 1: Cấp bản án, quyết định cho đương sự.

Toà án, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, Trọng tài thương mại đã ra bản án, quyết định được quy định tại Điều 2 của Luật thi hành án dân sự phải cấp cho đương sự bản án, quyết định có ghi “Để thi hành”.

Bước 2: Chuyển giao bản án, quyết định.

Tùy từng loại bản án, quyết định mà Toà án đã ra bản án, quyết định phải chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ngay sau khi ra quyết định hoặc trong thời hạn 15 - 30 ngày, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

Bước 3: Yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án.

Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án. Các nội dung chính trong đơn yêu cầu thi hành án được quy định tại Điều 31 Luật Thi hành án dân sự 2008.

Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn. Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

Bước 4: Ra quyết định thi hành án.

Sau khi nhận được bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, căn cứ vào Điều 36 Luật thi hành án dân sự năm 2008, trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được bản án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án phải ra quyết định thi hành án đối với các trường hợp sau:

+ Hình phạt tiền, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí;

+ Trả lại tiền, tài sản cho đương sự;

+ Tịch thu sung quỹ nhà nước, tịch thu tiêu huỷ vật chứng, tài sản;

+ Thu hồi quyền sử dụng đất và tài sản khác thuộc diện sung quỹ nhà nước;

+ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Ngoài các trường hợp này ra thì thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chỉ ra quyết định thi hành án khi có đơn yêu cầu thi hành án.

Quyết định thi hành án phải được gửi cho VKS cùng cấp.

Nếu là quyết định cưỡng chế thi hành án thì cơ quan thi hành án phải gửi cho UBND cấp xã nơi tổ chức thi hành án.

HÃNG LUẬT ANH BẰNG. Since 2007 - Chúng tôi, hãng luật nhiều năm hoạt động chuyên tư vấn về khiếu nại, khởi kiện vụ án Hành chính về lĩnh vực đất đai, nhà ở, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư, thi hành án...; luật sư tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích trong quá trình giải quyết khiếu - kiện tại các cơ quan Nhà nước, Tòa án, Thi hành án; tư vấn kháng cáo phúc thẩm, khiếu nại Giám đốc thẩm, Tái thẩm Bản án, Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật khi có dấu hiệu sai, không khách quan, không đúng pháp luật, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đương sự. HÃNG LUẬT ANH BẰNG đã thiết lập Đường dây nóng tiếp nhận yêu cầu tư vấn, trợ giúp pháp lý 24/7: 0913 092 912 - 0982 69 29 12.

Trân trọng !

〉〉 Hãng Luật Anh Bằng | Dân sự | Hôn nhân gia đình | Đất đai | Kinh tế | Lao động | Hành chính | Hình sự | Thi hành án

HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. since 2007 | VPGD: P. 905, ngõ 6, Tòa nhà CT4-5, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam | Đường dây nóng: 0243.7.673.930 * 0243.7.675.594 * 0243. 7.647.459 | E : luatsuanhbang@gmail.com | Hotline GĐ: 0913 092 912 - 0982 69 29 12 Ls Minh Bằng

Share

Đường dây tư vấn nóng của HÃNG LUẬT ANH BẰNG

0913. 092. 912 - 0982 69 29 12
0243. 7.675.594 - 0243. 7. 673.930
luatsuanhbang@gmail.com
P.905, tầng 9 tòa nhà CT4.5, Ngõ 6, phố Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 0913092912