Hãng Luật Anh Bằng. Quy định về Quyền và nghĩa vụ của Người khởi kiện Vụ án Hành chính

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHỞI KIỆN TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH. LUẬT SƯ TƯ VẤN: 0913 092 912 * 0982692912

Vụ án hành chính là vụ án phát sinh khi cá nhân, cơ quan tổ chức khởi kiện yêu cầu Tòa án xem xét tính hợp pháp của quy định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại và quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, danh sách cử tri của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước và được tòa án thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.
Người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, danh sách cử tri trưng cầu ý dân (sau đây gọi chung là danh sách cử tri). Điều 3 Luật tố tụng Hành chính 2015.


Căn cứ vào điều 115 của Luật tố tụng hành chính 2015 thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại thì có quyền khởi kiện theo quy định tại điều 115 của Luật tố tụng hành chính 2015.
Quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện được quy định cụ thể như sau:
- Tôn trọng Tòa án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên tòa;
- Nộp tiền tạm ứng án phí, án phí, lệ phí và chi phí tố tụng khác theo quy định của pháp luật;
- Giữ nguyên, thay đổi, bổ sung hoặc rút yêu cầu;
- Cung cấp đầy đủ, chính xác địa chỉ nơi cư trú, trụ sở của mình; trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án nếu có thay đổi địa chỉ, nơi cư trú, trụ sở thì phải thông báo kịp thời cho đương sự khác và Tòa án;
- Cung cấp tài liệu, chứng cứ, chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình;
- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ đó cho mình để giao nộp cho Tòa án;
- Đề nghị Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ của vụ án mà tự mình không thể thực hiện được; đề nghị Tòa án buộc bên đương sự khác xuất trình tài liệu, chứng cứ mà họ đang lưu giữ, quản lý; đề nghị Tòa án ra quyết định buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý chứng cứ cung cấp chứng cứ; đề nghị Tòa án triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, định giá tài sản;
- Được biết, ghi chép và sao chụp tài liệu, chứng cứ do đương sự khác xuất trình hoặc do Tòa án thu thập, trừ tài liệu, chứng cứ không được công khai theo quy định tại khoản 2 Điều 96 của Luật này;
- Nộp bản sao đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ cho Tòa án để Tòa án gửi cho đương sự khác hoặc người đại diện hợp pháp của đương sự khác, trừ tài liệu, chứng cứ không được công khai theo quy định tại khoản 2 Điều 96 của Luật này;
- Đề nghị Tòa án quyết định việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời;
- Đề nghị Tòa án tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, đối thoại và tham gia phiên họp trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án;
- Nhận thông báo hợp lệ để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình;
- Tự bảo vệ, nhờ luật sư hoặc người khác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho mình;
- Yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng;
- Tham gia phiên tòa, phiên họp;
- Phải có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án và chấp hành quyết định của Tòa án trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án;
- Đề nghị Tòa án đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng;
- Đề nghị Tòa án tạm đình chỉ giải quyết vụ án;
- Đưa ra câu hỏi với người khác về vấn đề liên quan đến vụ án hoặc đề xuất với Tòa án những vấn đề cần hỏi với người khác; được đối chất với nhau hoặc với người làm chứng;
- Tranh luận tại phiên tòa, đưa ra lập luận về đánh giá chứng cứ và pháp luật áp dụng;
- Được cấp trích lục bản án, quyết định của Tòa án;
- Kháng cáo, khiếu nại bản án, quyết định của Tòa án;
- Đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
- Chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
- Sử dụng quyền của đương sự một cách thiện chí, không được lạm dụng để gây cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án, đương sự khác;
- Quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;
- Thay đổi nội dung yêu cầu khởi kiện, nếu thời hiệu khởi kiện vẫn còn; rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện.
Trân trọng gửi tới Quý Bạn đọc tham khảo *

Chúng tôi, HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW (Từ năm 2007) tự hào là một trong những Văn phòng luật, Hãng luật, Công ty luật chuyên sâu tại Hà Nội hoạt động tư vấn pháp luật trong lĩnh vực về thủ tục, tố tụng Hành chính như: Khiếu nạiquyết định hành chính, hành vi hành chính; Khởi kiện vụ án hành chính về quyết định hành chính, hành vi hành chính (đặc biệt là trong lĩnh vực Đất đai, Nhà ở). Chúng tôi với đội ngũ Luật sư giỏi, tận tâm, nhiệt huyết, trách nhiệm nghề nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, đại diện bảo vệ quyền lợi trong các vụ việc, vụ án hành chính về khiếu nại, khởi kiện, tranh tụng tòa án. Chúng tôi vinh dự đạt được nhiều thành quả trong công tác do các cơ quan Nhà nước, tổ chức uy tín chứng nhận như bằng khen của Liên đoàn Luật sư toàn quốc, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội… Chúng tôi thường xuyên tiếp nhận tư vấn, cử luật sư tham gia phản biện,bảo vệ trong các vụ việc về khiếu nại lần đầu, khiếu nại lần 2 các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức Nhà nước trong các lĩnh vực, trong đó nổi cộm là lĩnh vực về Đất đai, Nhà ở; Tư vấn về điều kiện, thời hiệu, hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, soạn thảo đơn khởi kiện vụ án Hành chính yêu cầu Tòa án giải quyết trước các quyết định hành chính, hành vi hành chính không đúng, vi phạm pháp luật; Cử Luật sư tham gia tranh tụng tại tòa án phản biện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thân chủ về yêu cầu hủy, sửa đổi quyết định hành chính, buộc thực hiện hành vi hành chính, buộc khắc phục hậu quả, bồi thườn thiệt hại do hành vi hành chính trái pháp luật gây ra…Tư vấn thực hiện quyền, soạn đơn kháng cáo Phúc thẩm, đơn đề nghị Giám đốc thẩm, Tái thẩm các Bản án, quyết định của Tòa án cấp dưới đã có hiệu lực pháp luật nhưng có dấu hiệu oan sai, không đúng pháp luật, không công bằng, thấu tình đạt lý…; Tư vấn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong giai đoạn thực hiện, thi hành bản án, quyết định giải quyết khiếu nại, án kiện đã có hiệu lực pháp luật từ cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức Nhà nước và các bên có liên quan.
Với kinh nghiệm của mình, chúng tôi cam kết tư vấn, mang lại cho Quý Thân chủ một giải pháp tối ưu, hiệu quả để thực hiện quyền và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng theo quy định. Tôn chỉ hoạt động của chúng tôi là: Tạo lập Nền tảng Vững bền =>Tạo lập một nền tảng pháp lý vững bền cho khách hàng, thân chủ. Quý thân chủ có bất kỳ vấn đề pháp lý bận tâm, thắc mắc; nhu cầu tư vấn, sử dụng dịch vụ Luật sư về Khiếu nại hành chính, Khởi kiện vụ án hành chính về các lĩnh vực, đặc biệt về lĩnh vực Đất đai, Nhà ở, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ tư vấn giải pháp, soạn thảo đơn thư;xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ hoàn thiện hồ sơ khiếu nại, khởi kiện; nộp đơn khiếu, kiện, theo đuổi đơn khiếu, kiện, luật sư phản biện bảo vệ quyền lợi tại Tòa án, cơ quan Nhà nước.. xin vui lòng liên hệ với chúng tôi - HÃNG LUẬT ANH BẰNG để được tư vấn trao giải pháp tối ưu và thụ hưởng dịch vụ chuyên nghiệp, hoàn hảo. Đường dây tiếp nhận yêu cầu tư vấn, trợ giúp và sử dụng dịch vụ pháp lý toàn quốc: Dây nói: 024.3.7.673.930 - 0243.7.675.594 - (HC). Đường dây nóng (24/7): 0913 092 912 * 0982 69 29 12- LsMinh Bằng. Email: luatsuanhbang@gmail.com
Trân trọng.
〉〉 Hãng Luật Anh Bằng | Luật sư | Chuyên sâu | Tận tâm | Trách nhiệm | Trung thành | Bảo vệ | Quyền lợi hợp pháp, chính đáng | Thân chủ | Khiếu Kiện Hành chính | Đất đai | Nhà ở | Bồi thường | Hỗ trợ | Tái định cư...

Share

Đường dây tư vấn nóng của HÃNG LUẬT ANH BẰNG

0913. 092. 912 - 0982 69 29 12
0243. 7.675.594 - 0243. 7. 673.930
luatsuanhbang@gmail.com
P.905, tầng 9 tòa nhà CT4.5, Ngõ 6, phố Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 0913092912