Như thế nào là Giám đốc thẩm, Tái thẩm lại Bản án, Quyết định đã có hiệu lực pháp luật ?

NHƯ THẾ NÀO LÀ GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM LẠI BẢN ÁN QUYẾT ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT. TƯ VẤN KHIẾU NẠI, ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM. Hotline: 0913 092 912 - 0982 69 29 12
* Giám đốc thẩm là xét lại Bản án, Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị khi có căn cứ sau:
+ Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với các tình tiết khách quan của vụ án, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự;
+ Có vi phạm nghiêm trọng trong tố tụng làm cho đương sự không thực hiện được quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình, dẫn đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ không được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật;
+ Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật dẫn đến việc ra Bản án, Quyết định không đúng, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba.
- Thời hạn đề nghị xem xét, giải quyết theo thủ tục Giám đốc thẩm: Trong thời hạn 01 (một) năm, kể từ ngày Bản án, Quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định đó thì đương sự có quyền đề nghị bằng văn bản với người có thẩm quyền kháng nghị để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.
* Tái thẩm là xét lại Bản án, Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà Tòa án, các đương sự không thể biết được khi Tòa án ra bản án, quyết định đó khi có một trong những căn cứ sau:
+ Mới phát hiện được tình tiết quan trọng của vụ án mà đương sự không thể biết được trong quá trình giải quyết vụ án;
+ Có cơ sở chứng minh kết luận của người giám định, lời dịch của người phiên dịch không đúng sự thật hoặc có giả mạo chứng cứ;
+ Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án hoạc cố ý kết luận trái pháp luật;
- Thời hạn đề nghị xem xét, giải quyết theo thủ tục Tái thẩm: Đối với việc đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm là không có thời hạn. Bất kể thời gian nào, khi phát hiện có tình tiết mới làm thay đổi bản chất của vụ án thì đương sự, cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân đều có quyền thông báo bằng văn bản đề nghị kháng nghị tái thẩm.
* Thẩm quyền kháng nghị Giám đốc thẩm.
- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp cao; bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án khác khi xét thấy cần thiết, trừ quyết định Giám đôc sthaamr của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao.
- Chánhán Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân tỉnh, tòa án nhân dân cấp huyện trong phạm vi lãnh thổ.
* Thẩm quyền kháng nghị Tái thẩm.
- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục Tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp cao; bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án khác khi xét thấy cần thiết, trừ quyết định Giám đôc sthaamr của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao.
- Chánhán Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục Tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân tỉnh, tòa án nhân dân cấp huyện trong phạm vi lãnh thổ.


HÃNG LUẬT ANH BẰNG (Từ năm 2007), địa chỉ tại Phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội cung ứng dịch vụ pháp lý, tư vấn việc xem xét, kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm, Tái thẩm tại Tòa án có thẩm quyền.
* Cụ thể như sau:
- Tư vấn Đơn đề nghị xét lại, Kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm, Tái thẩm Bản án, Quyết định đã có hiệu lực pháp luật;
- Nghiên cứ hồ sơ, bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; đưa ra giải pháp, phương án đề nghị xét lại theo thủ tục Giám đốc thẩm, Tái thẩm;
- Soạn thảo Đơn đề nghị xem lại theo thủ tục Giám đốc thẩm, Tái thẩm; lập luận đưa ra lý do, căn cứ chứng minh cho yêu cầu xét lại Giám đốc thẩm, Tái thẩm là có cơ sở, căn cứ hợp pháp;
- Nộp đơn, hồ sơ đề nghị xem lại theo thủ tục Giám đốc thẩm, Tái thẩm tại Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp có thẩm quyền;
- Theo đuổi đề nghị xem lại theo thủ tục Giám đốc thẩm, Tái thẩm; thúc giục Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm, Tái thẩm theo quy định của pháp luật;
- Sửa đổi, bổ sung, chỉnh lý hồ sơ đề nghị xem lại theo thủ tục Giám đốc thẩm, Tái thẩm theo yêu cầu hợp lý của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp có thẩm quyền;
- Phản biện, khiếu nại…trước yêu cầu không hợp lý của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp có thẩm quyền về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị xem lại theo thủ tục Giám đốc thẩm, Tái thẩm;
- Xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu đề nghị xem lại theo thủ tục Giám đốc thẩm, Tái thẩm là có cơ sở, căn cứ hợp pháp;
- Tham gia tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại phiên tòa xét xử Giám đốc thẩm, Tái thẩm của Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền (trong trường hợp tòa triệu tập đương sự).
Trân trọng.
Hãng Luật Anh Bằng | Dân sự | Đất đai | HNGĐ | Hành chính | Kinh tế | Lao động | Hình sự | Giám đốc thẩm | Tái thẩm

HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. since 2007
VPGD: P. 905, Tòa nhà CT 4.5, Ngõ 6 Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa,
Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Dây nói: 0243.7.673.930 * 0243.7.675.594 * 0243. 7.647.459
E : luatsuanhbang@gmail.com * luatsuminhbang@gmail.com
W: anhbanglaw.com * hangluatanhbang.vn
Hotline GĐ: 0913 092 912 - 0982 69 29 12 Luật sư Bùi Minh Bằng

Share

Đường dây tư vấn nóng của HÃNG LUẬT ANH BẰNG

0913. 092. 912 - 0982 69 29 12
0243. 7.675.594 - 0243. 7. 673.930
luatsuanhbang@gmail.com
P.905, tầng 9 tòa nhà CT4.5, Ngõ 6, phố Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 0913092912