Văn bản pháp luật Hiệu lực mới nhất về lĩnh vực Đất đai.

| CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI NHẤT VỀ ĐẤT ĐAI ĐANG CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT 2019.

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013 có hiệu lực thi hành kểtừ ngày 01/07/2019 gồm 14 Chương với 212 Điều, tăng 7 Chương, 66 điều so với Luật đất đai năm 2003. Đây là Luật đất đai mới nhất và đang có hiệu lực thi hành, là luật gốc điều chỉnh mọi hoạt động liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai.

Cũng như các Luật khác, để đảm bảo Luật được thực thi đúng, hàng loạt các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai được ban hành. Dưới đây, Hãng luật Anh Bằng tổng hợp các Luật, văn bản hướng dẫn Luật đất đai có hiệu lực áp dụng mới nhất theo từng chủ đề như sau:

Luật gồm:

- Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2014;

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Ngày 10/12/2018, Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hộiNguyễn Hạnh Phúc đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019. Đây là văn bản hợp nhất hai Luật trên.

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2019, thay vì phải xem hai văn bản để đối chiếu nội dung nào còn hiệu lực, hết hiệu lực như trước đây, thì nay chỉ cần xem trong văn bản hợp nhất này.

Nghị định:

Nghị định là loại văn bản thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam. Theo đó, Nghị định do Chính phủ ban hành để hướng dẫn luật hoặc quy định những việc phát sinh mà chưa được luật nào điều chỉnh.

Sau khi Luật đất đai năm 2013 được ban hành, hàng loạt các nghị định được Chính phủ ban hành để hướng dẫn Luật đất đai, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các vấn đề phát sinh trong quản lý và sử dụng đất đai. Các nghị định hướng dẫn, quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai mới nhất, đang có hiệu lực thi hành gồm các nghị định sau:

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, có hiệu lực từ ngày 15/04/2014.

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/04/2014 của Chính phủ quy định về giá đất, có hiệu lực từ ngày 01/07/2014.

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/04/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, có hiệu lực từ ngày 01/07/2014.

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/04/2014 của Chính phủ quy định về tiền thuê đất, thuê mặt nước, có hiệu lực từ ngày 01/07/2014.

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có hiệu lực từ ngày 01/07/2014.

- Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, có hiệu lực từ ngày 25/12/2014.

- Nghị định số 204/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất, có hiệu lực từ ngày 29/12/2014.

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy địnhchi tiết thi hành Luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 03/03/2017.

- Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao, có hiệu lực từ ngày 20/06/2017.

- Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

- Nghị định 162/2019/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, có hiệu lực từ ngày 01/09/2019.

Thông tư:

Trên cơ sở các Văn bản Luật, Nghị định về quản lý và sử dụng đất đai được ban hành, Bộ Tài nguyên và môi trường -Cơ quan trực tiếp quản lý về lĩnh vực đất đai cũng ban hành các Thông tư nhằm hướng dẫn, thực hiện các văn bản trên của Quốc hội và Chính phủ.

Các Thông tư mới nhất, đang có hiệu lực thi hành về đất đai gồm:

- Thông tư 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai, có hiệu lực từ ngày 13/08/2014.

- Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc điều tra, đánh giá đất đai, có hiệu lực từ ngày 13/08/2014.

- Thông tư số 47/2014/TT-BTNMT ngày 22/08/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp, có hiệu lực từ ngày 08/10/2014.

- Thông tư 60/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai, có hiệu lực từ ngày 01/02/2016.

- Thông tư 33/2016/TT-BTNMT ngày 07/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai, có hiệu lực từ ngày 21/12/2016.

- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 05/12/2017.

- Thông tư 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, có hiệu lực từ ngày 01/03/2019.

Như vậy, ta có thể thấy, các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai luôn có sự sửa đổi, bổ sung để phù hợp với sự chuyển biến của thực tiễn. Mặc dù Luật đất đai năm 2013 ban hành với nhiều điểm tiến bộ, quy định cụ thể, rõ ràng hơn, song không thể quy định chi tiết và đầy đủ các yếu tố trong quản lý cũng như sử dụng đất đai. Với việc ban hành các nghị định, thông tư cũng như các văn bản hướng dẫn sẽ giúp cho cơ quan quản lý cũng như người dân hiểu rõ hơn, là cơ sở cho việc quản lý và sử dụng đất đai hiệu quả, đúng pháp luật.

Với hàng loạt các văn bản pháp luật về đất đai nói riêng và toàn bộ các lĩnh vực do pháp luật điều chỉnh được ban hành, người dân cần chú ý cập nhật thường xuyên về hiệu lực của các văn bản để áp dụng đúng. Bởi các văn bản luật luôn được sửa đổi, bổ sung liên tục để phù hợp với thực tiễn.

Trên đây là toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất về đất đai đang có hiệu lực áp dụng được Hãng Luật Anh Bằng tổng hợp lại. Đây cũng là những quy định có liên quan trực tiếp đến hầu hết người sử dụng đất. Hy vọng bài viết có thể giúp quý độc giả dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm, tra cứu và áp dụng pháp luật phù hợp. Đường dây nóng tư vấn pháp luật 24/7:0913 092 912

Trân trọng.

〉〉 Hãng Luật Anh Bằng | Đất đai | Dân sự | Hôn nhân Gia đình | Lao động | Kinh tế | Hành chính | Hình sự | Tranh tụng | Đại diện...

Share

Đường dây tư vấn nóng của HÃNG LUẬT ANH BẰNG

0913. 092. 912 - 0982 69 29 12
0243. 7.675.594 - 0243. 7. 673.930
luatsuanhbang@gmail.com
P.905, tầng 9 tòa nhà CT4.5, Ngõ 6, phố Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 0913092912