DOANH NGHIỆP CÓ BẮT BUỘC PHẢI CÓ KẾ TOÁN TRƯỞNG HAY KHÔNG ?

| DOANH NGHIỆP CÓ BẮT BUỘC PHẢI CÓ KẾ TOÁN TRƯỞNG HAY KHÔNG ?

Kế toán trưởng là gì ?
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 53 Luật Kế toán 2015: "Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán".
Kế toán trưởng có trách nhiệm và quyền hạn gì ?
Theo quy định tại Điều 55 Luật Kế toán 2015 kế toán trưởng có trách nhiệm và quyền hạn sau:
Điều 55. Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng.
1. Kế toán trưởng có trách nhiệm sau đây:
a) Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;
b) Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;
c) Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.
2. Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.
3. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, ngoài các quyền quy định tại khoản 2 Điều này còn có các quyền sau đây:
a) Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;
b) Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính của kế toán trưởng;
c) Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của người ra quyết định;
d) Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.
Doanh nghiệp có bắt buộc phải có kế toán trưởng hay không?
Theo quy định Khoản 1 Điều 49 Luật Kế toán 2015
Điều 49. Tổ chức bộ máy kế toán.
1. Đơn vị kế toán phải tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán.

(Đơn vị kế toán được hiểu là doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ quan, tổ chức, đơn vị thu-chi ngân sách nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính – sự nghiệp,… có lập báo cáo tài chính. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Luật Kế toán 2015).
Đồng thời, theo quy định tại Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán:
Điều 20. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán.
1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.
2. Phụ trách kế toán:

b) Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

Vậy:
- Các doanh nghiệp mới thành lập thì được bố trí người phụ trách kế toán trong thời gian tối đa là 12 tháng. Hết 12 tháng doanh nghiệp phải bố trí người làm kế toán trưởng.
- Các doanh nghiệp phải bố trí kế toán trưởng, trừ doanh nghiệp siêu nhỏ.
- Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của Luật về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ được bố trí người phụ trách kế toán thay cho kế toán trưởng
Về việc xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ, Quý thành viên có thể tham khảo bài viết: Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất
Doanh nghiệp không bố trí người làm kế toán trưởng sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 17 Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
Quý thành viên có thể tham khảo công việc: Bổ nhiệm kế toán trưởng, người phụ trách kế toán.
Căn cứ pháp lý:
- Luật Kế toán 2015.
- Nghị định 174/2016/NĐ-CP.
- Nghị định 41/2018/NĐ-CP.
Quý Vị hãy theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều tin tức:

Ngọc Mỹ.

Hãng Luật Anh Bằng | Luật sư tư vấn | Kế toán Thuế | Báo cáo Thuế | Quyết toán Thuế | Tuân thủ Thuế | Hotline: 0913 092 912 - 0982 69 29 12

Share

Đường dây tư vấn nóng của HÃNG LUẬT ANH BẰNG

0913. 092. 912 - 0982 69 29 12
0243. 7.675.594 - 0243. 7. 673.930
luatsuanhbang@gmail.com
P.905, tầng 9 tòa nhà CT4.5, Ngõ 6, phố Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 0913092912