Tha tù trước thời hạn có điều kiện - Điểm mới của Bộ luật hình sự 2015.

THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN - ĐIỂM MỚI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là quy định mới, lần đầu tiên được đề cập trong Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi 2017). Theo quy định này thì hàng ngàn phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù nếu đủ điều kiện theo luật định thì sẽ được tha tù trước thơi hạn.

Tha tù trước thời hạn có điều kiện được quy định tại Điều 66 và Điều 106 trong Bộ luật hình sự năm 2015.

Điều 66 của Bộ luật hình sự năm 2015 có quy định đối với những phạm nhân từ đủ 18 tuổi trở lên như sau:

1. Người đang chấp hành án phạt tù có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Phạm tội lần đầu;

b) Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt;

c) Đã được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người bị kết án về tội phạm nghiêm trọng trở lên;

d) Có nơi cư trú rõ ràng;

đ) Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, án phí và các nghĩa vụ bồi thường dân sự;

e) Đã chấp hành được ít nhất là một phần hai mức thời hạn tù đối với hình phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất 15 năm đối với tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn.

Trường hợp người phạm tội là thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, người đủ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì thời gian đã chấp hành ít nhất là một phần ba hình phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất 12 năm đối với tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn;

g) Không thuộc một trong các trường hợp phạm tội quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Không áp dụng quy định của Điều này đối với người bị kết án thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người bị kết án về tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội khủng bố; tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh hoặc người bị kết án từ 10 năm tù trở lên đối với tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của con người; 07 năm tù trở lên đối với các tội cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và sản xuất trái phép, mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma túy;

b) Người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 40 của Bộ luật này.

3. Theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người bị kết án. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách. Thời gian thử thách bằng thời gian còn lại của hình phạt tù.

4. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính 02 lần trở lên trong thời gian thử thách, thì Tòa án có thể hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người đó và buộc họ phải chấp hành phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành.

Nếu người đó thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời gian thử thách thì Tòa án buộc người đó chấp hành hình phạt của bản án mới và tổng hợp với phần hình phạt tù chưa chấp hành của bản án trước theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này.

5. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đã chấp hành được ít nhất là một phần hai thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách.”

Điều 106 quy định đối với phạm nhân dưới 18 tuổi như sau:

1. Người dưới 18 tuổi đang chấp hành án phạt tù, nếu không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 66 của Bộ luật này có thể được tha tù trước hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Phạm tội lần đầu;

b) Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt;

c) Đã chấp hành được một phần ba thời hạn phạt tù;

d) Có nơi cư trú rõ ràng.

2. Việc tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện theo quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 66 của Bộ luật này.”

Như vậy, để có thể được tha tù trước thời hạn có điều kiện thì phạm nhân phải đáp ứng  đủ tất cả các điều kiện pháp luật đã quy định. Theo sự đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền thì Tòa án sẽ quyết định cho phạm nhân được tha từ trước thời hạn. Tuy nhiên, về nghĩa vụ trong thời gian thử thách đối với phạm nhân thì hiện nay chưa có nghị quyết hay thông tư nào hướng dẫn cụ thể các nghĩa vụ phải thực hiện. Nhưng, có thể thấy đây là một quy định có lợi cho phạm nhân, thể hiện sự khoan hồng của nhà nước cho những phạm nhân đã thật sự hối cải, có ý thức cải tạo tốt.

Bài viết có giá trị tham khảo *

Quý Bạn đọc có vấn đề bận tâm, băn khoăn xin mời liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, trợ giáp. Điện thoại: 0243.7.673.930 – 0243.7.675.594 (HC) * Hotline: 0913 092 912 – 0982 69 29 12

Trân trọng.

〉〉 Hãng Luật Anh Bằng | Luật sư | Dân sự | Hình sự | Hành chính | Lao động | Kinh doanh thương mại | Tranh tụng | Đại diện...

Share

Đường dây tư vấn nóng của HÃNG LUẬT ANH BẰNG

0913. 092. 912 - 0982 69 29 12
0243. 7.675.594 - 0243. 7. 673.930
luatsuanhbang@gmail.com
P.905, tầng 9 tòa nhà CT4.5, Ngõ 6, phố Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam