Sứ mệnh hoạt động

| SỨ MỆNH HOẠT ĐỘNG, LÀM VIỆC.   

Chúng tôi, Hãng Luật Anh Bằng hoạt động với sứ mệnh tư vấn, trợ giúp, cung ứng các dịch vụ pháp lý tới cộng đồng với mọi tầng lớp nhân dân, mọi giới trong xã hội về các lĩnh vực: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Lao động, Hành chính, Hình sự, Doanh nghiệp, Đầu tư, Kinh doanh thương mại, Sở hữu trí tuệ, Hợp đồng, Khiếu kiện… Trong đó, chúng tôi đặc biệt quan tâm tới các tầng lớp yếu thế, dễ bị tổn thương như: Bà mẹ, trẻ em, người già, cô đơn, gia đình chính sách, người nghèo, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, nông dân, công nhân.

Mọi lúc, mọi nơi trong hoạt động của mình, chúng tôi với mong muốn các giá trị nhân văn, cốt lõi của pháp luật về quyền con người, tự do, dân chủ, bình đẳng, bác ái…; tinh thần thương tôn pháp luật, ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật, tôn trọng pháp luật…đến với mọi tầng lớp nhân dân, mọi giới trong xã hội. Góp một phần công sức nhỏ bé vào sự nghiệp xây dựng đất nước hùng cường, dân chủ, văn minh.

| KHÁT VỌNG TẦM NHÌN.

Hãng Luật Anh Bằng | Anh Bang Law. Since 2007 khao khát  làm việc, cống hiến, học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi, phấn đấu, rèn luyện không mệt mỏi với nỗ lực hết mình, tối đa để đạt đến cái đích trở thành một Hãng Luật vững mạnh, có thương hiệu, uy tín, danh tiếng về tư vấn, cung ứng dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực tại Việt Nam, vươn tới hội nhập khu vực và toàn cầu.

| TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG.

Hãng Luật Anh Bằng là: Tạo lập. Nền tảng. Vững bền.

“Tạo lập một nền tảng vững bền về pháp lý cho Quý khách hàng, Quý thân chủ”.

| TÔN CHỈ LÀM VIỆC.

Nghĩ mới, làm mới để thay đổi và phát triển 

| GIÁ TRỊ CỐT LÕI.

Hãng Luật Anh Bằng, chúng tôi tinh thần thượng tôn pháp luật, lẽ công bằng, lẽ phải, sự độc lập, tôn trọng sự thật khách quan, trung thành với quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của thân chủ là tiên quyết, sợi chỉ đỏ xuyên suốt cho mọi quá trình hoạt động hành nghề Luật sư. Chúng tôi, một ý chí, một tập thể đoàn kết vững mạnh, dân chủ, bình đẳng, học hỏi, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, trưởng thành.

Chúng tôi, ý thức mạnh mẽ trách nhiệm làm việc tập trung trí tuệ, tập thể, mẫn cán, nỗ lực tối đa để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của thân chủ; tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Chúng tôi, nhận thức rõ trách nhiệm trợ giúp để giá trị nhân văn, công bằng, bình đẳng, tự do, dân chủ, bác ái của pháp luật đến với cộng đồng; các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương; gia đình, người có công với quốc gia dân tộc.

Share

Đường dây tư vấn nóng của HÃNG LUẬT ANH BẰNG

0913. 092. 912 - 0982 69 29 12
0243. 7.675.594 - 0243. 7. 673.930
luatsuanhbang@gmail.com
P.905, tầng 9 tòa nhà CT4.5, Ngõ 6, phố Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam