Hãng Luật Anh Bằng - Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã.

Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã.

Tranh chấp đất đai hay còn được hiểu là tranh chấp về quyền sử dụng đất là việc tranh chấp xem ai là người có quyền sử dụng hợp pháp thửa đất nào đó. Tuy nhiên, không phải dạng tranh chấp đất đai nào cũng giống nhau, có tranh chấp về ranh giới, tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong các quan hệ đất đai như: thừa kế, ly hôn, đòi lại đất…được quy định tại khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai 2013. Vì thế, đây được coi là dạng tranh chấp phức tạp.

Khi xảy ra tranh chấp, các bên có thể lựa chọn khởi kiện tại Tòa án hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tuy vậy, đối với tranh chấp xác định ai là người có quyền sử dụng đất việc giải quyết tại cấp UBND xã, phường, thị trấn nơi có tài sản là việc bắt buộc. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp tự hòa giải với nhau nhưng khi không thể tự hòa giải được thì các bên tranh chấp gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tới UBND cấp xã nới có tài sản để tổ chức hòa giải.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp của tổ chức, cá nhân UBND xã, phường, thị trấn phải tổ chức hòa giải tranh chấp ngay tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn nơi có tài sản tranh chấp.

Việc tổ chức quyết tranh chấp đất đai tại UBND xã, phường, thị trấn trải qua ba giai đoạn sau:

Giai đoạn một: Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết tranh chấp.

Đối với hồ sơ yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, pháp luật chưa yêu cầu cụ thể hồ sơ cần những gì. Tuy nhiên, dựa vào tình hình thực tế thì hồ sơ yêu cầu cơ bản cần có: Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai; giấy tờ nhân thân của người yêu cầu; các chứng cứ, tài liệu liên quan đến thửa đất kèm theo…Người yêu cầu có thể nộp trực tiếp tại UBND xã hoặc nộp qua đường bưu điện. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc chưa hợp lệ thì trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ theo đúng quy định.

Giai đoạn hai: Tiếp nhận và xử lý đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

Sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu UBND cấp xã có trách nhiệm: thẩm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân tranh chấp, thu thập hồ sơ, giấy tờ, tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất.

Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải; đây được coi là giai đoạn quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp đất đai. Thành phần Hội đồng hòa giải bao gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân là Chủ tịch hội đồng; đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn; tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp đối với khu vực nông thôn; đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc, quá trình sử dụng của mảnh đất đó; cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn. Tùy từng trường hợp cụ thể có thể mời cán bộ Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tổ chức hòa giải phải có sự có mặt của các bên tranh chấp, thành viên của Hội đồng hòa giải tranh chấp và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh chấp đều có mặt. Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai thì được coi là việc hòa giải không thành.

Giai đoạn ba: Lập biên bản hòa giải khi hòa giải tranh chấp.

Trong quá trình tổ chức họp hòa giải, kết quả hòa giải phải được lập thành văn bản, gồm các nội dung: thời gian, địa điểm tiến hành hòa giải; thành phần tham dự hòa giải; tóm tắt nội dung tranh chấp thể hiện rõ về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đang tranh chấp, nguyên nhân phát sinh tranh chấp (theo kết quả xác minh, tìm hiểu); ý kiến các bên tranh chấp, bên liên quan, ý kiến của Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai; những nội dung đã được các bên thỏa thuận hoặc không thỏa thuận. Biên bản hòa giải phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng, các bên tranh chấp có mặt tại buổi hòa giải, các thành viên có mặt tại buổi hòa giải, các thành viên tham gia hòa giải và phải đóng dấu của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Trường hợp sau khi thông qua biên bản hòa giải mà một trong các bên tranh chấp mà một trong các bên tranh chấp không đồng ý ký vào biên bản hòa giải thì phải lập biên bản để lưu vào hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai.

Trường hợp hòa giải thành: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp có ý kiến bằng văn bản khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức lại cuộc họp Hội đồng hòa giải để xem xét giải quyết đối với ý kiến bổ sung và phải lập biên bản hòa giải thành hoặc không thành. Sau khi hòa giải thành, nếu có sự thay đổi hiện hiện trạng về ranh giới hoặc người sử dụng đất thì UBND cấp xã gửi Biên bản hòa giải thành đến Phòng Tài nguyên và Môi trường (tranh chấp giữa cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư) hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường (trường hợp khác).

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND cùng cấp để quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới.

Trường hợp hòa giải không thành: Trường hợp hòa giải tranh chấp không thành hoặc đã hòa giải thành nhưng một trong các bên thay đổi ý kiến về kết quả hòa giải thì UBND cấp xã lập biên bản hòa giải không thành và hướng dẫn các bên tranh chấp gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền hoặc tòa án để tiếp tục giải quyết tranh chấp

Thời hạn giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã là không quá 45 ngày; đối với các xã vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian giải quyết được kéo dài thêm 15 ngày.

Hãng luật Anh Bằng trân trọng được tổng hợp để Quý khách hàng, bạn đọc tham khảo. Nếu có bất kỳ vấn đề nào bận tâm về tranh chấp, giải quyết tranh chấp đất đai; căn cứ, cơ sở chứng minh cho quyền lợi chính đáng trong vụ việc, vụ án tranh chấp đất đai xin mời liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, trợ giúp kịp thời. Đường dây nóng tư vấn về đất đai, nhà ở, tranh chấp đất đai nhà ở toàn quốc: 0913 092 12 * 0982 692 912

Trân trọng.

〉〉 HÃNG LUẬT ANH BẰNG | Dân sự | Đất đai | HNGĐ | Lao động | Hành chính | Kinh doanh thương mại | Hình sự | Tranh tụng | Đại diện

HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. since 2007 | VPGD: P. 905, Tòa nhà CT 4.5, ngõ 6, Phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội | Dây nói: 0243.7.673.930 * 0243.7.675.594 * E : luatsuanhbang@gmail.com | Điện thoại GĐ: 0913 092 912 - 0982 69 29 12 Luật sư Minh Bằng | Web: hangluatanhbang.vn

Share

Đường dây tư vấn nóng của HÃNG LUẬT ANH BẰNG

0913. 092. 912 - 0982 69 29 12
0243. 7.675.594 - 0243. 7. 673.930
luatsuanhbang@gmail.com
P.905, tầng 9 tòa nhà CT4.5, Ngõ 6, phố Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam