Ngày 27/11/2023, tại tuần cuối cùng của Kỳ họp thứ 6, với 423 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Nhà ở sửa đổi.
Ngày 03/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
Ngày 16/6/2012, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 18-NQ-TW Nghị quyết Hội nghị lần thứ XIII về "tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chín...
Pháp luật về lĩnh vực đất đai luôn có sự thay đổi để thích ứng với sự thay đổi, phát triển không ngừng của đời sống dân sự, kinh tế xã hội. Chính vì vậy, nhằ...
Ngày 25/9/2021, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng b...
Từ ngày 01/9/2021, Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung các thông tư hướng dẫn Luật Đất đai chính thức có hiệu lực, theo đó có 5 quy định mới về chu...
Ngày 12/03/2021, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ký Quyết định số 41/QĐ-CA về việc công bố án lệ. Theo đó, quyết định công bố 04 (bốn) án lệ đã được Hội...
Ngày 18/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.
Ngày 19/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất. Theo đó, Nghị định này quy định khung giá đối với từng loại đất, th...
Từ ngày 08/02/2021, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai được tiếp nhận hồ sơ cấp sổ đỏ, đây là quy định mới được ghi nhận tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 1...
Tại kỳ họp Quốc hội thứ 9, Khóa XIV họp từ ngày 20/05/2020 đến ngày 19/06/2020, Quốc hội đã chính thức thông qua 10 Luật, 21 Nghị quyết.
Ngày 05/06/2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Văn bản số 22/HD-VKSTC hướng dẫn kiểm sát một số vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai

Đường dây tư vấn nóng của HÃNG LUẬT ANH BẰNG

0913. 092. 912 - 0982 69 29 12
0243. 7.675.594 - 0243. 7. 673.930
luatsuanhbang@gmail.com
P.905, tầng 9 tòa nhà CT4.5, Ngõ 6, phố Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam